На Седници Ученичког парламента ЕТШ „Никола Тесла“ Панчево одржаној 13. 9. 2022. године изабрани су следећи ученици - представници у Тимове и органе школе: ШКОЛСКИ ОДБОР 1. Стахиња Стевшић (4-4)2. Урош Мажинг (4-4) САВЕТ РОДИТЕЉА 1. Урош Ранчић (2-1)2. Игор Дамјановић...