+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

Ученички парламент

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Терзић (3-3)

ПОТПРЕДСЕДНИК

Урош Мажинг (4-4)

СЕКРЕТАР

Emilly Nešković (4-1)

Активности Ученичког парламента

Избор ученика у Тимове и органе школе

На Седници Ученичког парламента ЕТШ „Никола Тесла“ Панчево одржаној 13. 9. 2022. године изабрани су следећи ученици - представници у Тимове и органе школе: ШКОЛСКИ ОДБОР 1. Стахиња Стевшић (4-4)2. Урош Мажинг (4-4) САВЕТ РОДИТЕЉА 1. Урош Ранчић (2-1)2. Игор Дамјановић...