Konkurs Zavoda za javno zdravlje Subotica

  • -

Konkurs Zavoda za javno zdravlje Subotica

Konkurs za izradu plakata u okviru Projekta „Budi DRUGačiji“ sa ciljem da se motivišetu učenici Vaše škole da se uključe u što većem broju na isti.

Za detaljnije informacije možete nas naći na stranici fejsbuka-link je  https://www.facebook.com/BudiDRUGa%C4%8Diji-137358986630669/?fref=ts i na stranici sajta Zavoda za javno zdravlje Subotica-link je http://www.zjzs.org.rs/proj215_kon.pdf.

Sa željom dalje saradnje srdačan pozdrav iz Zavoda za javno zdravlje Subotica!

Претрага

Активности

Школске новине