+381 (13) 235 26 15 etsntesla@etsntesla.edu.rs

Електротехничка школа

„НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАНЧЕВО

ИСПИТНА ПИТАЊА – ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ ПРЕУЗМИ
БИОЛОГИЈА ПРЕУЗМИ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА ПРЕУЗМИ
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ПРЕУЗМИ – Перић
ПРЕУЗМИ – Петровић Оноди
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНА ВУЧА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈИ НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НА ВОЗИЛИМА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ПАЉЕЊА И УБРИЗГАВАЊА ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРОНИКА 2 ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЦИНСКИ УРЕЂАЈИ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОЈАЧАВАЧИ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ПРЕУЗМИ
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПРЕУЗМИ
ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА ПРЕУЗМИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРЕУЗМИ
ФИЛОЗОФИЈА ПРЕУЗМИ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ПРЕУЗМИ
ФИЗИКА ПРЕУЗМИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ПРЕУЗМИ – I разред
ПРЕУЗМИ – III и IV разред

ХЕМИЈА ПРЕУЗМИ
ИСТОРИЈА ПРЕУЗМИ
ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРЕУЗМИ
МАТЕМАТИКА ПРЕУЗМИ
МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ ПРЕУЗМИ
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ ПРЕУЗМИ
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ ПРЕУЗМИ
МИКРОПРОЦЕСОРИ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИРАЊА ПРЕУЗМИ
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ПРЕУЗМИ
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПРЕУЗМИ
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПРЕУЗМИ
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ III СТЕПЕН ПРЕУЗМИ
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ IV СТЕПЕН ПРЕУЗМИ
ОСНОВЕ МАШИНСТВА ПРЕУЗМИ
ОСНОВЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ПРЕУЗМИ
ХЕМИЈА ПРЕУЗМИ
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПРЕУЗМИ
ПРЕНОС И ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕУЗМИ
ПРЕНОС ПОДАТАКА ПРЕУЗМИ
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ ПРЕУЗМИ
ПРОГРАМИРАЊЕ ПРЕУЗМИ
РАЧУНАРИ ПРЕУЗМИ
РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА ПРЕУЗМИ
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА ПРЕУЗМИ
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ПРЕУЗМИ
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ ПРЕУЗМИ
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПРЕУЗМИ
СОЦИОЛОГИЈА ПРЕУЗМИ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПРЕУЗМИ
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ ПРЕУЗМИ
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА ПРЕУЗМИ
ВИСОКОФРЕКВЕНЦИЈСКА ЕЛЕКТРОНИКА ПРЕУЗМИ
ГЕОГРАФИЈА ПРЕУЗМИ
МИКРОКОНТРОЛЕРИ ПРЕУЗМИ
УВОД У ТЕХНИКЕ МУЛТИМЕДИЈЕ ПРЕУЗМИ
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ ПРЕУЗМИ
КОМУТАЦИОНА ТЕХНИКА ПРЕУЗМИ
ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ И УРЕЂАЈИ ПРЕУЗМИ
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ ПРЕУЗМИ